O nama

Hrvatski centar za čistiju proizvodnju je nevladina ustanova koja promiče koncept čistije proizvodnje u Hrvatskoj. Usluge Centa namijenjene su industriji, tijelima državne uprave, lokalnoj upravi i samoupravi, industrijskim udruženjima, obrazovnim ustanovama, financijskim organizacijama i javnosti.

Čime se bavimo

 • Edukacije/treninzi čistije proizvodnje u procesnim i uslužnim djelatnostima
 • Sustavi upravljanja zaštitom okoliša - treninzi, uvođenje, analize sustava (ISO 14001, EMAS)
 • IPPC – Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša - izrada analize stanja, elaborati o usklađivanju, zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
 • Kemijski leasing
 • Provedba programa ČP u tvrtkama (proizvodni i uslužni sektor)
 • Širenje informacija i podizanje svijesti o pitanjima zaštite okoliša
 • Analize sektora i izrada politika zaštite okoliša
 • Projekti vezani za društveno odgovorno poslovanje upotrebom REAP metodologije i softvera
 • Međunarodna suradnja – DOP, PHARE 2006, CP-RAC
 • Izrada studija utjecaja na okoliš
 • CO2 procjenitelji
 • Procjena društvenog utjecaja
 • Istraživanja i analize

ECO-SCP-MED

Hrvatski Centar za čistiju proizvodnju sudionik je projekta ECO-SCP-MED “Integracija iskustava i preporuka u eko-inovaciji za održivu proizvodnju i potrošnju na Mediteranu"

Više o projektu....

Croatian Cleaner Production Centre participates in the ECO-SCP-MED project “Integrate experiences and recommendations in eco-innovation for sustainable production and consumption in the Mediterranean area”

Read more at our project details page or at http://www.ecoscpmed.eu/

 

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA

Projekt „Održivi razvoj turizma u Jugoistočnoj Europi“ dio je krovnog projekta „Jačanje regionalne suradnje i umrežavanja s ciljem osnaživanja suradnje i promicanja prijenosa znanja te prilagodbe resursno i energetski učinkovite proizvodnje (RECP) u zemljama Jugoistočne Europe“ koji je pokrenula Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organisation - UNIDO) i čiji je pokrovitelj.

Više o projektu....Tourism

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA