Započela provedba aktivnosti na projektu „Održivi razvoj turizma u Jugoistočnoj Europi“

Projekt „Održivi razvoj turizma u Jugoistočnoj Europi“ dio je krovnog projekta „Jačanje regionalne suradnje i umrežavanja s ciljem osnaživanja suradnje i promicanja prijenosa znanja te prilagodbe resursno i energetski učinkovite proizvodnje (RECP) u zemljama Jugoistočne Europe“ koji je pokrenula Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organisation - UNIDO) i čiji je pokrovitelj.

Ovaj krovni projekt okuplja Nacionalne centre čistije proizvodnje (Nacional Centres for Cleaner Production - NCPCs) u Albaniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Moldaviji i Srbiji. Središnji cilj projekta je osnažiti utjecaj Nacionalnih centara za čistiju proizvodnju na povećanje konkurentnosti i proizvodnog kapaciteta industrija, prije svega malog i srednjeg poduzetništva, u zemljama Jugoistočne Europe.

Projekt se provodi u tri tematske cjeline:

  • održivi razvoj turizma
  • smanjenje emisije CO2 uporabe tvz. “low carbon”
  • te sigurno upravljanje kemikalijama, uključujući kemijski leasing

U sklopu navedenih tematskih cjelina provode se istovjetne aktivnosti koje obuhvaćaju podizanje svjesnosti, obuka lokalnih eksperata, procjena rada tvrtki, širenje informacija i promocija rezultata projekata. Hrvatski centar za čistiju proizvodnju sudjeluje u sva tri navedena projekta (teme) te u projektu „Održivi razvoj turizma u Jugoistočnoj Europi“ obnaša ulogu regionalnog koordinatora.


Poziv na sudjelovanje - Brošura za hotele
Poziv na sudjelovanje - Brošura za eksperte
Prijavnica – hoteli
Prijavnica – eksperti