O nama

Hrvatski centar za čistiju proizvodnju (HRCČP) osnovan je 15. veljače 2000. g., s ciljem promicanja koncept čistije proizvodnje u Hrvatskoj. Usluge HRCČP-a namijenjene su industriji i uslužnim djelatnostima, državnoj upravi, industrijskim udruženjima, obrazovnim ustanovama, financijskim organizacijama i javnosti.

HRCČP je član UNIDO/UNEP svjetske mreže nacionalnih centara čistije proizvodnje (Resource Efficient and Cleaner Production Network). Osnivanje Centra je provedeno unutar zajedničkog programa Vlade RH i UNIDO u razdoblju od 1997.- 1999. godine. Centar trenutno zapošljava šest djelatnika.

U dosad provedenim programima čistije proizvodnje u Hrvatskoj sudjelovalo je ukupno 66 industrijskih tvrtki i hotela u širokom rasponu od prehrambene, brodograđevne, metaloprerađivačke, kemijske industrije te energetskog sektora. Osposobljeno je 204 stručnjaka za čistiju proizvodnju i sustav upravljanja okolišem (EMS), a pokrenuto je 146 oglednih projekata čistije proizvodnje.

Ukupno postignute financijske uštede u tim projektima procjenjuju se na oko 80 milijuna kuna godišnje. Gotovo 30% projekata provedeno je bez ili s manje od 10.000 kuna ulaganja, a čak 55% oglednih projekata imaju povrat sredstava kraći od 6 mjeseci.

Glavne aktivnosti Centra su:

  • Obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  • Edukacija, konzultacije, informiranje, promoviranje, poticanje i savjetovanje zainteresiranih stranaka i šire javnosti o konceptu i metodologiji čistije proizvodnje usmjerenih na prevenciju zagađenja na mjestu nastanka
  • Organizacija i provedba projekata čistije proizvodnje u industriji i uslužnom sektoru
  • Edukacija i konzultacije na području uvođenja sustava upravljanja okolišem (EMS) i EMAS
  • Suradnja sa nevladinim, obrazovnim, znanstvenim, stručnim i vladinim institucijama u raznim projektima (čistija proizvodnja, smanjenje nastajanja otpada, okolišno računovodstvo, okolišno prihvatljive tehnologije, upravljanje otpadom)
  • Trening za industrijske tvrtke iz područja IPPC Direktive o cjelovitom sprečavanju i kontroli onečišćenja
  • Procjena najboljih dostupnih tehnika (BAT/BREF)
  • Uvođenje koncepta Društveno odgovornog poslovanja i njegova praćenja primjenom UNIDO REAP softwerskog alata